Naiwan: Ilang Afghan visa applicants nakakita ng kaunting progreso mula nang umalis ang US

Noong Agosto 2021, nanonood si Sayyid, na binago ang pangalan para sa kanyang proteksyon, nang may takot habang inaasal ng Taliban ang kapangyarihan sa Afghanistan. Sinabi ng dating kinatawan ng suporta sa larangan para sa isang kompanya ng US kay Digital na pakiramdam niya “na parang bilanggo … hinatulan sa pagbitay.”

Sa loob ng apat na taon, sinabi ni Sayyid, suportahan niya ang “paglalagay sa larangan, pag-install, pagsasanay sa operasyon at pagpapanatili ng buong militar at pulisya [radyo] mga sistema ng network ng Afghan.” Ang pagsuporta sa militar ng Afghan ay nangangahulugan na ang mga empleyado ng kompanya na pinagtrabahuhan niya ay “isinagawa [ang kanilang] mga tungkulin sa panganib.”

Sa isang pagkakataon, pinaputukan ng Taliban ang kotse ni Sayyid habang naglalakbay siya sa isang konboy militar. Sa himala, walang nasaktan sa loob. Nayanig ang pangyayari kay Sayyid, na “palaging naghihintay para sa isang masamang bagay na mangyayari.”

Ginawa ng trabaho ni Sayyid na karapat-dapat siya para sa programa ng espesyal na imigranteng visa ng Afghan (SIV), na nagbibigay ng legal na permanenteng residensya sa US. para sa mga may kwalipikadong trabaho sa ngalan ng pamahalaan ng US.

LUPA NG TRANSLATOR NG AFGHAN SA US, SABIHIN ANG US INIIWAN ANG IBA SA LIKOD NA HARAP SA MGA BANTA NG KAMATAYAN MULA SA TALIBAN

Noong Abril 2021, nilikha ni Sayyid ang isang unyon na may 250 katao upang tulungan ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na mag-apply para sa mga SIV. Tinanggihan niya na isumite ang sarili niyang application hanggang Agosto, nang masira ang kanyang mga pag-asa na maaaring labanan ng pamahalaan ng Afghan ang Taliban.

Dalawang taon ang nakalipas, kasama si Sayyid sa higit sa 152,000 aplikante ng SIV na nananatiling nasa Afghanistan habang naghihintay ng pagpoproseso.

Tinatayang ng State Department na, simula Abril 2023, higit sa 840,000 pangunahin at pandugtong na aplikante ng SIV ang nananatili sa Afghanistan, ayon sa isang bagong ulat mula sa Office of the Inspector General ng State Department.

Sinusundan ng kritisismo sa loob ng maraming taon ang programa ng SIV dahil sa mga kakulangan nito. Pangunahin sa mga ito ang kahirapan sa pagkuha ng dokumentasyon ng mapagkukunan ng tao at liham ng rekomendasyon ng tagapangasiwa na kinakailangan upang makamit ang pag-apruba ng Punong Misyon (COM), ang unang hakbang ng proseso ng SIV.

Sinabi ni Adam Bates, supervisory policy counsel para sa International Refugee Assistance Project (IRAP), kay Digital na inilalagay ng programa ng SIV “napakalaking pasanin sa mga aplikante mismo … na, sa kahulugan, mga taong nasa panganib.”

Inilarawan ang Project Rabbit bilang isang lihim na inisyatibo ng Department of Defense at State Department na nagsimula pagkatapos ng pag-atras ng US sa isang pagtatangka na bawasan ang pasanin ng pagpapatunay ng pagiging karapat-dapat para sa mga empleyado ng lumahok na mga kompanya ng kontrata. Sa Mayo 2023, inangkin ng IRAP na nakabaon ang Project Rabbit sa isang backlog ng mga kaso na maaaring tumagal ng anim na taon upang iproseso.

“Mula Agosto 2021, na-verify ng DAS-T ang 9,906 na aplikante,” sabi ng isang tagapagsalita ng Department of Defense kay Digital. “Ang bilang ng mga aplikante na maaaring i-verify ng DoD ay nakasalalay sa kagustuhan ng mga kompanya na magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang dating mga empleyado at katapatan ng data na iyon, ngunit sa pangkalahatan ay kasalukuyang kayang magproseso ng DoD na koponan ng 200 kandidato kada linggo sa average.

“Tandaan, ang mga pagsisikap ng DoD ay nagdaragdag sa mga pagsisikap ng Department of State na i-verify ang trabaho at mga rekomendasyon ng tagapangasiwa bilang bahagi ng opisyal na proseso ng aplikasyon ng SIV. Pinagsama, nagreresulta ang dalawang prosesong ito sa isang kabuuang throughput ng pag-verify ng humigit-kumulang 2,500 hanggang 3,500 na aplikante kada buwan. Ito ang pangalawang hakbang at tanging hakbang sa isang 14 na hakbang na proseso ng aplikasyon ng SIV kung saan may papel ang DoD.”

Nagkaroon ng isyu ang tagapagsalita ng DoD sa pamumuna na nakatuon sa Project Rabbit.

“Pagwawasto: Tumutukoy ang Project Rabbit sa unang ad hoc na pagsisikap ng DoD na nagsimula noong Agosto 2021 upang tulungan ang Kagawaran ng Estado sa pag-verify ng trabaho ng ilang aplikante ng Afghan Special Immigrant Visa (ASIV) na nagsasabing nagtrabaho sila para sa isang kontratista o subkontratista ng DoD. Noong Hunyo 2022, binago ng DoD ang konbensyon sa pangalan patungo sa DoD ASIV Support Team (o DAS-T) habang lumilipat mula sa surge tungo sa sustained support.

“Mayroong maraming proseso ang Kagawaran ng Estado at DoD na nakalagay upang matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan sa trabaho at tagapangasiwa. Ang pangunahing papel ng DoD ay makipag-ugnayan sa mga kompanyang nag-empleyo sa ilang mga aplikante at makakuha ng impormasyon sa trabaho kapag hindi makontak ng mga aplikante ang kanilang dating employer o tagapangasiwa, na isang mas maliit na subgroup ng kabuuang pool ng aplikante ng SIV.

“Hindi pinapanatili ng Kagawaran ng Tanggulan ang mga indibidwal na talaan ng trabaho ng mga kompanya ng kontratista ng DoD o ng kanilang mga subkontratadong kompanya at samakatuwid ay lubos na umaasa sa boluntaryong partisipasyon ng employer.”

Sinabi sa Digital ng isang tagapagsalita ng State Department na 50% ng mga aplikante ng SIV ay karaniwang nakakamit ang pag-apruba ng COM ngunit hindi sumagot sa mga tanong tungkol sa ilang mga aplikante na tumugma sa data ng employer sa pamamagitan ng Project Rabbit na nakamit ang pag-apruba ng COM.

HINAHANAP NG BETERANONG GREEN BERET ANG PANATAG NA KALIGTASAN PARA SA MANDARAMBONG NG ESPESYAL NA LAKAS NG AFGHAN NA NAKIPAGLABAN SA TALIBAN AT NILIGTAS ANG MGA AMERIKANO

Natanggap ni Sayyid ang kanyang pag-apruba ng COM noong Hunyo 2022, sampung buwan pagkatapos isumite ang kanyang aplikasyon. Habang ipinapakita ng data ng State Department na bumilis ang pagpoproseso ng COM sa mga nakalipas na buwan, sinabi sa Digital ni Andrew Sullivan, Director of Advocacy ng No One Left Behind, na kahit na sa pinahusay na rate, aabutin ng State Department ang 51⁄2 taon upang makapagtrabaho sa pamamagitan ng backlog nito.

Nakatali ang State Department sa isang legal na mandato, na pinalakas ng isang reklamong pangkalahat ng IRAP mula 2018, upang iproseso ang mga aplikasyon ng SIV sa loob ng siyam na buwan. Kasalukuyang hinahangad ng State Department na sumunod sa mandatong ito sa pamamagitan ng pagpapakita na natutugunan ang lahat ng aspeto ng proseso ng SIV na kontrolado ng pamahalaan sa loob ng 270 araw, sa average.

Ipinunto ni Sullivan ang maraming pagkaantala na wala sa kontrol ng aplikante na nakakaapekto sa timeline ng pamahalaan, tulad ng pagkuha ng dokumentasyon ng serbisyo “madalas mula sa mga organisasyon na hindi na umiiral o [mga liham ng rekomendasyon] mula sa mga taong pinaglingkuran nila.” Sinabi niya na ang simpleng pagkuha ng mga pasaporte ay maaaring tumagal ng anim hanggang 12 buwan sa Afghanistan ng Taliban.

Para kay Sayyid, mahirap mabuhay sa ilalim ng Taliban. Noong huli ng 2021, isang hindi kilalang kaibigan o kasamahan sa trabaho ang nagsumbong sa kanya, na humantong sa paniniwala ng lokal na puwersa ng Taliban na maaaring gawing operasyonal ni Sayyid ang mga sistemang radyo na hindi gumagana. Hinanap siya ng Taliban na may mga pangako ng seguridad sa trabaho. Iwasan ni Sayyid ang kanilang mga paghahanap sa pamamagitan ng palipat-lipat sa pagitan ng mga bahay ng kanyang mga kaibigan, pagsunog ng mga dokumento na nagsasaad ng kanyang koneksyon sa dating pamahalaan at paglilipat ng mahahalagang talaan sa isang miyembro ng pamilya para sa ligtas na pag-iingat.

Tulad ng maraming aplikante ng SIV, nahirapan si Sayyid na humanap ng trabaho. Ipinagbili niya ang mga pag-aari ng kanyang pamilya upang makabayad para sa pagkain, upa at $2,000 para sa mga pasaporte na kinakailangan ng kanyang asawa at mga anak para sa paglikas. Ngayong taon, nakahanap siya ng trabaho sa isang di-pamahalaang organisasyon upang bayaran ang ilang gastusin.

Noong Pebrero, pinatay ng Taliban ang malapit na kaibigan ni Sayyid, isang may-akda at aktibista. Sa parehong linggo, ipinagbigay-alam sa kanya ng koponan ng Coordinator for Afghan Relocation Efforts (CARE) ng State Department na karapat-dapat siyang sumakay sa isang eroplano patungo sa kaligtasan. Una, kailangan niyang isumite ang mga pasaporte ng kanyang mga anak, na tumagal pang anim na buwan bago dumating. Dalawang linggo ang nakalipas, ipinasa ni Sayyid ang mga pasaporte sa CARE. Ngayon, nahaharap siya sa isang bagong hadlang matapos bawasan ang mga opisyal na operasyon sa transportasyon noong kalagitnaan ng Hunyo.

LABAS NG AFRICA: PUMUNTA ANG MGA GRUPO NG BETERANO UPANG I-RESCUE ANG MGA AFGHAN SA KILL LIST NG TALIBAN

Sinabi sa Digital ni Shawn VanDiver, tagapagtatag ng #AfghanEvac coalition, na “maraming optimismo” ang pagbabalik ng relokasyon at malalampasan ang dating antas. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamalaki sa mga boluntaryong nagtrabaho ng coalition na nakatulong sa 24,000 Afghan na makatakas mula sa Afghanistan simula Setyembre 2021.

“Ito ang pinakamatapang na bagay na nakita ko,” sabi ni VanDiver tungkol sa mga lalaki at babae na nagtatrabaho nang walang bayad “upang matulungan ang kanilang mga kababayan na makatakas mula sa panganib ng Taliban.”